1. Od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie z klas I-III będą mogli mieć  zajęcia stacjonarne w szkole. Do szkoły  nie powinny zostać posłane dzieci chore, dzieci z rodzin w których u jednego z domowników w wyniku przeprowadzonego testu stwierdzono wynik pozytywny na obecność  wirusa SARS Cov-2, będących na kwarantannie. W takim przypadku należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły: tel. 81 50-31-039 lu e-mailowo: spstasin@wp.pl lub służby sanitarne.
  2. Uczniowie z pozostałych klas tj. IV -VIII będą uczyć się jak dotychczas – zdalnie.
  3. Nie ma zmian w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego.
  4. W szkole prowadzona będzie również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie do godz. 15.00.
  5. Autobusy LLA sp. z o. o będą kursowały zgodnie z wcześniejszym rozkładem jazdy. Poranny przyjazd 7.10, odjazd 13.00 lub 14.00.
  6. Zainteresowani uczniowie kl. VIII w dniach 28-29-30.04.2021r. będą mogli w reżimie sanitarnym uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany na dziennik Librus.
  7. Od poniedziałku 26.04. będzie można zamówić odpłatny posiłek dostarczany przez firmę cateringową. Jadłospis zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w dniu 26.04. w godzinach przedpołudniowych.
  8. Zajęcia pomocy ppp na wniosek rodziców/prawnych opiekunów będą mogły odbywać się na terenie szkoły w reżimie sanitarnym po ustaleniu z nauczycielem prowadzącym.
  9. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.