Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”. W naszej placówce  od 12.04.2021r. zostaną umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek komputerowych do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców. Celem akcji jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek-tzw. „kartridży”.

 WAŻNE!!!!   Zbieramy tylko tusze atramentowe, nie przynosimy tonerów z drukarek laserowych.

Zachęcamy uczniów do przynoszenia z domu zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do specjalnie przygotowanych kartonów. Zebrane w ten sposób odpady przekażemy do recyklingu i zakupimy karmę dla bezdomnych zwierząt z wybranego schroniska.

Szkolnym koordynatorem akcji jest mgr Anna Zaborska-wychowawca klasy VII.

Ucząc się w domu ciągle możemy pomagać zwierzakom. Wystarczy, że pustego tuszu nie wyrzucisz do kosza. Po powrocie do szkoły pamiętaj wrzucić tusz do paki, bo w schronisku ciągle pomocy potrzebują zwierzaki. ” Obecny tryb nauczania zdalnego nie przekreśla możliwości udziału szkoły w naszej akcji. Wystarczy, że poinformowani uczniowie o tym, że szkoła przystąpiła do kampanii, nie wyrzucą w domu do śmietnika zużytego tuszu, a zatrzymają go w domu i po powrocie do szkoły umieszczą go w dostarczonym przez nas pojemniku. Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej:    https://tuszdopaki.pl/