XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS

Zapraszamy dzieci i uczniów szkoły  do udziału  w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” .

Celem konkursu  jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Konkurs zostanie rozegrany w 2 etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim w kategoriach wiekowych:

-dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III;

-uczniowie klas IV- VIII.

ZAINTERESOWANI UCZNIOWIE  NASZEJ SZKOŁY  Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I-III  składają prace do wychowawców, uczniowie z klas  IV-VIII  do  mgr Reginy Wójcik w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2021r. tj. czwartek  (szkoła  przesyła prace do organizatora). O sposobie i terminie wykonania i przekazania  prac zdecydują wychowawcy i nauczyciel plastyki.

Przekazane prace muszą być opisane zgodnie z Regulaminem oraz zawierać załączniki 2,3,4 podpisane przez Rodziców i opiekunów prac. Załączniki są dołączone do regulaminu.

Zachęcamy do licznego wzięcia udziału w konkursie, gdyż organizator KRUS jest  fundatorem cennych nagród. W poprzednich edycjach prace naszych uczniów były kwalifikowane do etapu ogólnopolskiego.

Regulamin_konkursu 2021