„Przyjaciele klimatu” to projekt edukacyjny Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jego celem jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Materiały edukacyjne mają przystępną formę i są skierowane do uczniów szkół podstawowych.
Projekt przybliża podstawową terminologię z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do zachodzących zmian klimatu, obrazuje wymiar przyczynowo-skutkowy zachodzących zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych z perspektywy indywidualnej, lokalnej, krajowej i globalnej.

Materiał dla nauczycieli wspomagający realizację zajęć lekcyjnych:

MATERIAŁ WSPOMAGAJĄCY
MATERIAŁ​_WSPOMAGAJĄCY​_LINKI.pdf 3.72MB

Scenariusz zajęć lekcyjnych dla klas I-III:

SCENARIUSZ​_​_I-III​_CAŁOŚĆ
SCENARIUSZ​_​_I-III​_CAŁOŚĆ.pdf 3.38MB
Scenariusz​_I​_III
Scenariusz​_I​_III.pdf 1.38MB
Scenariusz​_I​_III​_Dyplom
Scenariusz​_I​_III​_Dyplom.pdf 1.36MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_1
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_1.pdf 0.20MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_2
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_2.pdf 0.07MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_3
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_3.pdf 0.06MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_4
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_4.pdf 0.99MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_5
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_5.pdf 1.03MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_6
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_6.pdf 0.09MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_7
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_7.pdf 0.14MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_8
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_8.pdf 0.30MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_9
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_9.pdf 0.13MB
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_10
Scenariusz​_I​_III​_Zał​_10.pdf 0.90MB

Wersja monochromatyczna załączników do scenariusza:

Monochrom​_calość​_​_I-III
Monochrom​_calość​_​_I-III.pdf 0.64MB
Monochrom​_I​_III​_Zał​_1
Monochrom​_I​_III​_Zał​_1.pdf 0.09MB
Monochrom​_I​_III​_Zał​_2
Monochrom​_I​_III​_Zał​_2.pdf 0.05MB
Monochrom​_I​_III​_Zał​_3
Monochrom​_I​_III​_Zał​_3.pdf 0.05MB
Monochrom​_I​_III​_Zał​_5
Monochrom​_I​_III​_Zał​_5.pdf 0.07MB
Monochrom​_I​_III​_Zał​_6
Monochrom​_I​_III​_Zał​_6.pdf 0.07MB
Monochrom​_I​_III​_Zał​_7
Monochrom​_I​_III​_Zał​_7.pdf 0.05MB
Monochrom​_I​_III​_Zał​_8
Monochrom​_I​_III​_Zał​_8.pdf 0.16MB
Monochrom​_I​_III​_Zał​_9
Monochrom​_I​_III​_Zał​_9.pdf 0.13MB
Monochrom​_I​_III​_Zał​_10
Monochrom​_I​_III​_Zał​_10.pdf 0.08MB

Prezentacja do odtworzenia w trakcie zajęć:

PREZENTACJA​_I-III
PREZENTACJA​_I-III.pptx 24.09MB

Dodatkowy materiał: infografiki:

NFOGRAFIKA​_1
INFOGRAFIKA​_1.png 0.69MB
INFOGRAFIKA​_2
INFOGRAFIKA​_2.png 0.58MB
INFOGRAFIKA​_3
INFOGRAFIKA​_3.png 0.72MB
INFOGRAFIKA​_4
INFOGRAFIKA​_4.png 0.64MB

Scenariusz zajęć lekcyjnych dla klasy IV:

SCENARIUSZ​_IV​_FINAŁ
SCENARIUSZ​_IV​_FINAŁ.pdf 3.90MB
Scenariusz​_IV​_Zał​_1
Scenariusz​_IV​_Zał​_1.pdf 0.22MB
Scenariusz​_IV​_Zał​_2
Scenariusz​_IV​_Zał​_2.pdf 0.07MB
Scenariusz​_IV​_Zał​_3
Scenariusz​_IV​_Zał​_3.pdf 0.95MB
Scenariusz​_IV​_Zał​_4
Scenariusz​_IV​_Zał​_4.pdf 0.92MB
Scenariusz​_IV​_Zał​_5
Scenariusz​_IV​_Zał​_5.pdf 1.04MB
Scenariusz​_IV​_Zał​_6
Scenariusz​_IV​_Zał​_6.pdf 0.78MB
Scenariusz​_IV​_Zał​_7
Scenariusz​_IV​_Zał​_7.pdf 1.07MB
Scenariusz​_IV​_Zał​_8
Scenariusz​_IV​_Zał​_8.pdf 0.95MB
Scenariusz​_IV​_Dyplom
Scenariusz​_IV​_Dyplom.pdf 1.36MB

Wersja monochromatyczna załączników do scenariusza:

MONOCHROM​_IV
MONOCHROM​_IV.pdf 0.44MB
Monochrom​_IV​_PK
Monochrom​_IV​_PK.pdf 0.06MB
Monochrom​_IV​_Zał​_1
Monochrom​_IV​_Zał​_1.pdf 0.12MB
Monochrom​_IV​_Zał​_2
Monochrom​_IV​_Zał​_2.pdf 0.05MB
Monochrom​_IV​_Zał​_4
Monochrom​_IV​_Zał​_4.pdf 0.03MB
Monochrom​_IV​_Zał​_5
Monochrom​_IV​_Zał​_5.pdf 0.07MB
Monochrom​_IV​_Zał​_6
Monochrom​_IV​_Zał​_6.pdf 0.05MB
Monochrom​_IV​_Zał​_7
Monochrom​_IV​_Zał​_7.pdf 0.11MB

Prezentacja do odtworzenia w trakcie zajęć:

PREZENTACJA​_IV
PREZENTACJA​_IV.pptx 28.86MB

Dodatkowy materiał: infografiki:

 INFOGRAFIKA​_1
INFOGRAFIKA​_1.png 0.69MB
INFOGRAFIKA​_2
INFOGRAFIKA​_2.png 0.58MB
INFOGRAFIKA​_3
INFOGRAFIKA​_3.png 0.72MB
INFOGRAFIKA​_4
INFOGRAFIKA​_4.png 0.64MB

Scenariusz zajęć lekcyjnych dla klas V-VI:

Scenariusz​_V​_VI
Scenariusz​_V​_VI.pdf 1.37MB
Scenariusz​_V​_VI​_Dyplom
Scenariusz​_V​_VI​_Dyplom.pdf 1.37MB
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_1
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_1.pdf 0.68MB
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_2
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_2.pdf 0.08MB
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_3
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_3.pdf 0.99MB
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_4
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_4.pdf 0.97MB
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_5
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_5.pdf 0.98MB
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_6
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_6.pdf 0.78MB
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_7
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_7.pdf 0.95MB
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_8
Scenariusz​_V​_VI​_Zał​_8.pdf 0.96MB

Wersja monochromatyczna załączników do scenariusza:

Monochrom​_​_V-VI​_całość
Monochrom​_​_V-VI​_całość.pdf 0.41MB
Monochrom​_V-VI​_Zał​_1
Monochrom​_V-VI​_Zał​_1.pdf 0.12MB
Monochrom​_V-VI​_Zał​_2
Monochrom​_V-VI​_Zał​_2.pdf 0.05MB
Monochrom​_V-VI​_Zał​_4
Monochrom​_V-VI​_Zał​_4.pdf 0.04MB
Monochrom​_V-VI​_Zał​_5
Monochrom​_V-VI​_Zał​_5.pdf 0.07MB
Monochrom​_V-VI​_Zał​_6
Monochrom​_V-VI​_Zał​_6.pdf 0.05MB
Monochrom​_V-VI​_Zał​_7
Monochrom​_V-VI​_Zał​_7.pdf 0.03MB
Monochrom​_V-VI​_Zał​_8
Monochrom​_V-VI​_Zał​_8.pdf 0.06MB

Prezentacja do odtworzenia w trakcie zajęć:

PREZENTACJA​_V-VI
PREZENTACJA​_V-VI.pptx 25.24MB

Dodatkowy materiał: infografiki

INFOGRAFIKA​_1
INFOGRAFIKA​_1.png 0.69MB
INFOGRAFIKA​_2
INFOGRAFIKA​_2.png 0.58MB
INFOGRAFIKA​_3
INFOGRAFIKA​_3.png 0.72MB
INFOGRAFIKA​_4
INFOGRAFIKA​_4.png 0.64MB

Scenariusz zajęć lekcyjnych dla klas VII-VIII

SCENARIUSZ​_VII-VIII
SCENARIUSZ​_VII-VIII.pdf 3.12MB
Scenariusz​_VII​_VIII​_Dyplom
Scenariusz​_VII​_VIII​_Dyplom.pdf 1.36MB
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_1
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_1.pdf 0.69MB
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_2
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_2.pdf 0.99MB
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_3
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_3.pdf 0.03MB
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_4
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_4.pdf 0.06MB
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_5
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_5.pdf 0.13MB
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_6
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_6.pdf 0.78MB
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_7
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_7.pdf 0.04MB
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_8
Scenariusz​_VII​_VIII​_Zał​_8.pdf 0.95MB

Wersja monochromatyczna załączników do scenariusza:

Monochrom​_VII-VIII​_całość
Monochrom​_VII-VIII​_całość.pdf 0.31MB
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_3
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_3.pdf 0.03MB
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_4
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_4.pdf 0.05MB
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_5
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_5.pdf 0.09MB
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_6
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_6.pdf 0.05MB
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_7
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_7.pdf 0.03MB
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_8
Monochrom​_VII-VIII​_Zał​_8.pdf 0.06MB

Prezentacja do odtworzenia w trakcie zajęć:

PREZENTACJA​_VII-VIII
PREZENTACJA​_VII-VIII.pptx 26.92MB

Dodatkowy materiał: infografiki

INFOGRAFIKI
INFOGRAFIKI.pdf 8.65MB
INFOGRAFIKA​_1
INFOGRAFIKA​_1.png 0.46MB
INFOGRAFIKA​_2
INFOGRAFIKA​_2.png 0.48MB
INFOGRAFIKA​_3
INFOGRAFIKA​_3.png 0.53MB
INFOGRAFIKA​_4
INFOGRAFIKA​_4.png 0.69MB
INFOGRAFIKA​_5
INFOGRAFIKA​_5.png 0.64MB
INFOGRAFIKA​_6
INFOGRAFIKA​_6.png 0.58MB
INFOGRAFIKA​_7
INFOGRAFIKA​_7.png 0.72MB

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat gospodarowania odpadami komunalnymi „Piątka za segregację”. Na stronie kampanii: www.naszesmieci.pl w zakładce „materiały” udostępnione zostały różnorodne infografiki, materiały wideo oraz ciekawostki, w przystępny sposób ilustrujące kluczowe założenia oraz zasady Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów.

Rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 5-10 lat zachęcamy do zapoznania się z platformą edukacyjną www.ekoeksperymentarium.pl