Zmiany w „dodatku 500+” w 2021 roku!!!

W 2021 roku nastąpią spore zmiany w dodatku 500+ wypłacanym na każde dziecko. Wprawdzie jego wypłata jest zapewniona, ale nie dopełnienie formalności w odpowiednim czasie może spowodować jego utratę.Warto to więc zrobić w pierwszym możliwym terminie.

Wnioski będą przyjmowane już od 01 lutego 2021r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu Emp@tia, platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz za pomocą bankowości elektronicznej, a od 01 kwietnia 2021 r. również w sposób tradycyjną (w wersji papierowej).

W 2021r. zmienia się czas, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze. Do tej pory okres zasiłkowy trwał od 01 października do końca września roku następnego. Teraz będzie  rozpoczynał się 01 czerwca i trwał do 31 maja następnego roku. Żeby zmiany mogły wejść w życie okres pobieranego już dodatku został wydłużony do końca maja 2021r.

Oznacza to, że w tym roku będziemy musieli złożyć wniosek, aby nadal otrzymywać 500+. Jeżeli tego nie zrobimy to utracimy prawo do jego pobierania  w nowym okresie świadczeniowym.  Jeżeli będziemy za bardzo zwlekać z dopełnieniem formalności to możemy nie mieć gwarancji kontynuacji wypłaty 500+ od czerwca 2021 r.

Świadczenie  500+ przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, niezależnie od dochodów jakie uzyskuje rodzina. Rodzice którzy dotychczas nie pobierali świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do niego składając wniosek.