KONKURS PLASTYCZNO-CYFROWY !!!

Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!
Wykonajcie pracę plastyczną w dowolnej technice cyfrowej i wygrajcie pracownię komputerową dla swojej szkoły! Szczegóły i regulamin na stronie: https://otymsiewie.pl/
Szkolnym koordynatorem konkursu jest mgr Anita Kozłowska nauczyciel informatyki.