Uprzejmie informujemy, że 18 marca 2021 roku odbędzie się kolejna jubileuszowa XXX edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs ten został wpisany w 1994 roku do kalendarza imprez UNESCO, od lat odbywa się pod patronatem Rady Europy.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” w niezawodny sposób integruje dzieci i młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie niemal wszystkich krajów piszą testy. Konkurs ten stał się sprawdzoną formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej i przyczynia się do wzbudzenia zainteresowania tym przedmiotem.

Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika, każdy uczestnik w dniu konkursu otrzyma układankę przestrzenną w formie breloczka.  Konkurs trwa 75 minut i jest podzielony na kategorie wiekowe.

Jeżeli przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznaczy datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie będą przyznawane nagrody, w zamian będą  upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu będzie wydłużony do 90 minut.

Zapisy do  konkursu u Szkolnego Koordynatora mgr Anity Kozłowskiej w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2021r..