Wyniki ogólnopolskiego konkursu matematyczny „LEON”

Pod koniec października br. w naszej szkole został przeprowadzony w sesji jesiennej konkurs przedmiotowy „Leon” o charakterze ogólnopolskim z matematyki.  W naszej szkole do konkursu przystąpiło: 3 uczniów z kl. II, 3 uczniów z klasy III, 4 uczniów z  klasy IV, 2 z klasy-VI,  2 z klasy VII i 5 z klasy VIII.

Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny był sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk.

Zgodnie z regulaminem konkursu wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostały ogłoszone i  przesłane indywidualnie dla każdego uczestnika na dziennik elektroniczny LIBRUS. Każde dziecko, które wzięło udział w konkursie po powrocie do szkoły w styczniu 2021 roku otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku.

Najlepszy wyniki osiągnęli uczniowie: z klasy II -Hania, z klasy III -Mikołaj, z klasy IV -Igor, z klasy VI -Maciej,  z  klasy VII -Jakub i Paulina z klasy VIII.

Gratulujemy!

Szkolny konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczyciel matematyki mgr Anita Kozłowska z pomocą mgr Dagmary Martynowskiej. Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: mgr Emilia Łączka, mgr Edyta Strug, nauczyciel matematyki w klasach IV-VIII mgr Anita Kozłowska. Dziękujemy!