Wymagania na egzaminach ósmoklasisty w 2021-nowy wykaz lektur

 

Nowa lista lektur obowiązkowych.

Z analizy obu dokumentów – podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych – wynika m.in., że różnią się one jeśli chodzi o listę lektur obowiązkowych, których znajomość będzie wymagana na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.

W podstawie programowej dla klasy VII i VIII jako lektury obowiązkowe wskazane zostały: Charles Dickens „Opowieść wigilijna”, Aleksander Fredro „Zemsta”, Jan Kochanowski – wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII, Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”, Ignacy Krasicki „Żona modna”, Adam Mickiewicz – „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady część II”, wybrany utwór z cyklu „Sonety krymskie”, „Pan Tadeusz”, Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”, Henryk Sienkiewicz – „Quo vadis”, „Latarnik”, Juliusz Słowacki „Balladyna”, Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”, Sławomir Mrożek „Artysta”, Melchior Wańkowicz – „Ziele na kraterze” (fragmenty), „Tędy i owędy” (wybrany reportaż) oraz wiersze wybranych poetów.

W wymaganiach egzaminacyjnych skrócono listę lektur obowiązkowych. Na liście tej znajdują się: Charles Dickens „Opowieść wigilijna”, Aleksander Fredro „Zemsta”, Jan Kochanowski – wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII, Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”, Adam Mickiewicz – „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady część II”, „Pan Tadeusz”, Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”, Henryk Sienkiewicz – „Quo vadis”, „Latarnik”, Juliusz Słowacki „Balladyna”, wiersze wybranych poetów.

Oznacza to, że z listy lektur obowiązkowych, których znajomość będzie wymagana w tym roku na egzaminie ósmoklasisty, wykreślono: pieśni Kochanowskiego oraz tren I i V, „Żonę modną” Krasickiego, „Sonety krymskie” Mickiewicza, „Syzyfowe prace” Żeromskiego, „Artystę” Mrożka, „Ziele na kraterze” i „Tędy i owędy” Wańkowicza.

Na lekcjach – tak, na egzaminie – nie

Jak wyjaśnił podczas wideo czatu dyrektor CKE Marcin Smolik, wykreślenie jakiejś pozycji z listy lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty nie oznacza, że nie trzeba jej znać i nie będzie ona omawiana w szkole; oznacza tylko, że na egzaminie nie będzie zadań bezpośrednio się do niej odnoszących.

Po analizie przesłanych do MEN opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić  w przypadku egzaminu ósmoklasisty:

  • z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
  • z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
  • z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Zgodnie z opublikowanym przez CKE  harmonogramem egzaminy ósmoklasistów odbędą się w następujących terminach:

  • język polski – wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
  • matematyka – środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny – czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości  02 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna:

  1. E8 Informacja o sposobie…egzaminu w 2020-2021
  2.  W 2021r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonym do rozporządzenia MEN załączniku:zał. 1.