AKTUALIZACJA 20.12.2020r.

1. Ukazało się świąteczne wydanie gazetki szkolnej „STASINEK”  w wersji elektronicznej jest dostępne poniżej oraz w zakładce „Gazetka szkolna  STASINEK„. W imieniu zespołu redakcyjnego zachęcamy do jego lektury!

„Stasinek”-grudzień-2020-WYDANIE ŚWIĄTECZNE

2. W bieżącym tygodniu sekretariat szkoły będzie czynny w dniach  21.12., tj. poniedziałek oraz 22.12.2020, tj. wtorek w godz. 8.30-14.00. Pozostały czas pracy to praca zdalna. Kontakt ze szkoła pod numerem telefonu: 81 5031039 lub e-mailowy:spstasin@wp.pl

3. W dniu 24.12.2020r. w dzień Wigilii szkoła będzie zamknięta-dzień wolny pracowników za wypadające w sobotę 26.12.2020r. święto na podstawie art. 130 § 2 ustawy Kodeks Pracy (t. j. Dz.  U.  z  2020r. poz. 1320),

4. W dniach 21-22.12.2020r. część nauczycieli będzie nieobecna w pracy. Zajęcia on-line zostaną odwołane. Szczegóły dla każdej z klas w dzienniku LIBRUS zakładka „terminarz”

5. Świąteczna przerwa rozpocznie się 23 grudnia 2020  i potrwa do 31.12.2020r.

6. Ferie zimowe w całym kraju potrwają od 04 stycznia do 17 stycznia 2021r.. Uczniowie wrócą do szkoły dopiero 18 stycznia 2021 roku,

7. Prosimy Rodziców o zdopingowanie uczniów do pracy, gdyż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego termin wystawiania ocen śródrocznych to 22.01.2021 rok, uczniowie po feriach zimowych wracają do nauki w poniedziałek 18.01.2021 roku. Tak więc będzie mało czasu na uzyskanie bardzo dobrych ocen.

8. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych zostaną ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki do końca stycznia 2021 roku. Kryteria i zasady rekrutacji pozostają bez zmian. Informacja pochodzi ze strony internetowej MEN.

9. W zakładce  „ŚWIETLICA SZKOLNA” nauczyciele prowadzący zajęcia  przygotowali dla Was drodzy uczniowie zabawy pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki. Pliki  w formacie PDF