W dniach 08-09-10.12. br. nasi uczniowie z klasy VIII przystąpili do Ogólnopolskiego Próbnego  Egzaminu Ósmoklasisty.  Był to sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który obiektywnie weryfikuje poziom wiedzy uczniów klas ósmych.  Uczestnictwo w programie umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i przygotowanie do rozpoczęcia kolejnego etapu kształcenia. Motywuje ich również do dalszej nauki.

Egzaminy odbyły się na terenie szkoły w reżimie sanitarnym z podziałem klasy na grupy do 5 osób. Przystąpienie do egzaminu ma charakter dobrowolny, wyniki nie podlegają ocenie szkolnej. Wyniki zostaną przekazane na indywidualne konta w dzienniku LIBRUS w miesiącu luty 2021r.

Dla uczniów posiadających orzeczenie  lub opinię został przedłużony czas na  pisanie egzaminu jak w przypadku egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez OKE.