Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

„100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi” – pod taki tytułem w bieżącym roku realizowany jest Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP.

Dla szkół podstawowych są 3 kategorie wiekowe:

Grupa I – przedszkola,

Grupa II – klasy I- IV

Grupa III – klasy V- VIII.

Wykonane przez uczniów prace plastyczne wraz z podpisaną przez Rodzica/prawngo opiekuna „Kartą zgłoszenia” należy złożyć w szkole (ewentualnie wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do budynku) DO DNIA 09 GRUDNIA 2020r.

3  najlepsze prace w każdej kategorii, wybrane przez szkolną Komisję powołaną przez dyrektora szkoły, zostaną przekazane do U.G. Konopnica.

I –eliminacje gminne–powinny być zakończone do 7 stycznia 2021,

II –eliminacje powiatowe- powinny być zakończone do 10 lutego 2021,

III-eliminacje wojewódzkie -powinny być zakończone do 28 lutego 2021,

IV –eliminacje centralne –powinny być zakończone do 31 marca 2021.

Konkurs plastyczny w 2020-2021-2-1

Regulamin_OSKP-1

Karta_zgłoszenia_plastyczny_RODO_2020-2021-1