W naszej szkole trwa przeprowadzanie testów on-line przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Jest to diagnoza z wydawnictwem „Nowa Era”. Taka próba przed zewnętrznym egzaminem pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu. Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE.

Terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY :

  •  język polski  18 listopada 2020 r., godz. 9.00
  •  matematyka – 19 listopada 2019 r., godz. 9.00
  • język angielski – 20 listopada 2019 r., godz. 9.00

Rozumiejąc zmiany warunków nauczania, organizatorzy przedłużyli  czas na wpisywanie wyników egzaminu do 17 stycznia 2021 roku. Tak więc jaka kol wiem próba porównania wyników uczniów szkoły na tle innych piszących nastąpi kilka tygodni po wskazanym terminie.

W dniach 8-10.12.2020r. planowane jest przeprowadzenie testów  ósmoklasisty  na terenie szkoły z wydawnictwem „OPERON”.

Przypominamy że zgodnie z opublikowanym przez CKE  harmonogramem egzaminy ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się w następujących terminach:

  • język polski – wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
  • matematyka – środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny – czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.