Zawieszenie zajęć w klasach I-VIII

Od poniedziałku, 09 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych- do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach  będą funkcjonowały bez zmian.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwia się przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Tekst pochodzi ze strony:https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec