Uczniowie klas IV -VIII naszej szkoły, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkoły będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Praca w formie zdalnej będzie realizowana za pomocą platformy G Suite (lekcje online będą prowadzone za pomocą Meet, a materiały edukacyjne będą umieszczane na Classroom). Zajęcia zdalne będą odbywały się według aktualnego planu lekcji.

Oddział przedszkolny i klasy I-III szkoły będą funkcjonowały bez zmian-zgodnie z planem zajęć i lekcji.