Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym zgłosiliśmy naszą szkołę do ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”, zainicjowanej przez  MEN. W ramach akcji pragniemy zwrócić większą uwagę na historię naszej małej ojczyzny i lokalnych bohaterów. Zechcemy, aby tegoroczna edycja akcji, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, koncentrowała się przede wszystkim na działaniach wirtualnych i multimedialnych.

W ramach akcji planujemy wykonać następujące działania:

  • przygotować gazetkę poświęconą lokalnemu bohaterowi lub lokalnemu miejscu pamięci,
  • przygotować prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych,
  • opracować (chętni uczniowie kl. VII i VIII) prezentację multimedialną, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych poświęconych postaci historycznej,
  • uporządkować groby poległych żołnierzy na Cmentarzu Parafialnym w Konopnicy (przy sprzyjających warunkach pogodowych z zachowaniem rygoru sanitarnego).

Celem akcji będzie zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

Szkolnymi koordynatorami akcji będą Panie: mgr M. Zawistowska i mgr A. Kutwa.