Bezpłatne badanie uczniów klasy I i II  w Lubelskim Programie Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną odbędzie się w szkole w dniu 23.10.2020 roku. tj. piątek  w godz. 7.40.-12.00. Badanie dziecka  trwa ok. 15.00 minut. Udział w badaniu ma charakter dobrowolny i zostanie przeprowadzone tylko u tych dzieci, których Rodzice wyrażą taką wolę i wypełnią ankietę.

Rodziców prosimy aby pamiętali o odmawianiu telefonicznym obiadów w przypadku nieobecności dziecka w szkole, tel. 81 50 31 039, do godz. 8.00. Wpłaty za obiady w sekretariacie szkoły do 3-go dnia każdego kolejnego miesiąca (w tym miesiącu wyjątkowo do 05.10.2020). W przypadku braku wpłaty w terminie wydawanie posiłków od 4-dnia zostaje wstrzymane.