Szkoła w czasie pandemii COVID-19

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję, że od 01 września nauka odbywała się będzie w sposób tradycyjny tj. w szkołach. Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni pracownicy szkoły będą musieli przestrzegać wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny oraz procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły wprowadzonych Zarządzeniem dyrektora szkoły nr 1/VIII/2020 z dnia 31.08.2020r..

Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_–_wrzesień_2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju zarządzeniem dyrektora szkoły od dnia 01.09.2020r. do odwołania na korytarzach, klatkach schodowych, ciągach pieszych oraz podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie będą obowiązkowo zakrywać usta i nos. Noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe na lekcjach w klasie, świetlicy oraz w stołówce.

Prosimy więc o zaopatrzenie uczniów w co najmniej 3 maseczki, które uczeń ma mieć w szkole (w przypadku maseczki wielokrotnego użytku, każdego dnia po lekcjach uczeń będzie zabierał do domu do dezynfekcji, maseczkę jednorazowego użytku wyrzuci do specjalnie oznaczonego pojemnika w szkole).

Obowiązek zakładania maseczek nie będzie dotyczył dzieci z oddziału przedszkolnego (dzieci będą rozpoczynać zajęcia później jak szkoła,  tj. o godz. 8.00 i kończyć później, jak starsi uczniowie, tj. o godz. 13.00). Od 02.09.2020r., obsługa szkoły będzie przywoływana dzwonkiem umieszczonym przy wejściu do szkoły.

W miarę możliwości będziemy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (te osoby obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników naszej szkoły.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w STASINIE nr 1-VIII-2020 z dnia 31sierpnia 2020 r.

SPSTASIN_procedury_bezpieczenstwa_1.09.2020