Roboczy rozkład jazdy autobusów LLA sp.z o. o.

W związku z zarządzeniem nr 133/2020 Wójta Gminy Konopnica z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie objęcia obowiązkiem dowożenia do szkół i przedszkoli wszystkich dzieci mieszkających na terenie Gminy Konopnica, udostępniam Państwu wzór upoważnienia do zakupu biletu miesięcznego dla dziecka.  Rodzice powinni jak najszybciej wypełnić wniosek, który należy pobrać z sekretariatu szkoły lub poniżej. We wniosku określamy czy uczeń będzie korzystał z biletu miesięcznego w jedną czy dwie strony. Na miesiąc wrzesień zostaną zakupione bilety dla tych dzieci, których rodzice złożą wniosek do wychowawcy lub w sekretariacie  do dnia 03.09.2020r. tj. czwartek do godz. 8.30.

Upoważnienie i oświadczenie cały bilet 2020

Upoważnienie i oświadczenie bietu -w jedna strone-2020

Uczniowie, którzy będą korzystali z tego transportu publicznego, będą mieli obowiązek zakrywania nosa i ust. Kierowca będzie miał prawo nie wpuścić ucznia, jeżeli ten nie będzie miał maseczki czy innej przesłony- tłumaczy minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. 

Poniżej zamieszczamy Roboczy rozkład jazdy autobusów LLA. sp. z o. o. otrzymany od przewoźnika. O zmianach będziemy Państwa informować.

 Rozkład LLA wersja robocza-skonwertowany-1-1