Aktualizacja 01.09.2020r.

WAŻNE OGŁOSZENIA  I  KOMUNIKATY!!!!!

1. Dobrowolna opłata za ubezpieczenie dziecka od NW na rok szkolny 2020/2021 w PZU S.A. wyniesie 42,00zł. Może być uiszczana w sekretariacie szkoły w terminie do dnia  22 września 2020r. Jest to ubezpieczenie na kwotę 14 000,00zł.

2. Dobrowolna wpłata na R.R. w roku szkolnym 2020/2021 wyniesie 50,00 zł od dziecka. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły.

3. Ze względów sanitarnych nie będzie wydawana uczniom herbata na terenie szkoły. Uczniowie zobowiązani są przynosić ze sobą napoje do szkoły (najlepiej woda mineralna niegazowana) oraz kanapka w pojemniku.

4. Od 07 września 2020r. planujemy uruchomić dożywianie przez firmę cateringową. Cennik od 01.09. do 31.12.2020:

-PEŁNY OBIAD 8,50 zł.. (obiad 7,50 zł. i pojemniki jednorazowe 1,50zł)- cena zawiera opakowanie na zupę z przykrywką, lunx box, sztućce);

-DRUGIE DANIE 7,50 zł.  (obiad 6,50 zł.  i pojemniki jednorazowe 1,o0zł)- cena zawiera opakowanie, lunx box, sztućce);

-ZUPA 4,00zł.  (3,50 zł., pojemnik jednorazowy 0,50 gr)-cena zawiera opakowanie na zupę z przykrywką, sztućce).

Zapisy chętnych w sekretariacie szkoły osobiste lub telefoniczne 81 50 31 039 od dnia 02.09.2020r. RODZICE MOGĄ WYBIERAĆ DOGODNY DLA DZIECKA WARIANT WARIANT-(dwa dania, tylko drugie danie, tylko zupa, dzień). Jadłospis jest publikowany na kolejny tydzień w każdy piątek, zakładka po prawej stronie „JADŁOSPIS”..

5. Rodzice chcący zapisać dziecko do świetlicy szkolnej wypełniają poniższy druk zgłoszeniowy i przekazują wychowawcy w dniu 01.09.2020 lub niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających lub pracujących, którzy nie są zapewnić opieki dziecku do godz. 16.00.

Karta-zgłoszenia-do-swietlicy-szkolnej-plik PDF

6. Do logowania się w dzienniku elektronicznym LIBRUS Rodzice wykorzystują hasła i loginy z roku poprzedniego. Rodzice i uczniowie klas I oraz osoby które zapomniały, zgubiły, swoje dane do logowania otrzymają na życzenie nowe wygenerowane hasła w dniu 01.09.2020r..

7. W związku z zarządzeniem nr 133/2020 Wójta Gminy Konopnica z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie objęcia obowiązkiem dowożenia do szkół i przedszkoli wszystkich dzieci mieszkających na terenie Gminy Konopnica, udostępniam Państwu wzór upoważnienia do zakupu biletu miesięcznego dla dziecka.  Rodzice powinni jak najszybciej wypełnić wniosek (do dnia 03.09.2020, godz. 8.30.), który należy pobrać z sekretariatu szkoły lub poniżej. We wniosku określamy czy uczeń będzie korzystał z biletu miesięcznego w jedną czy dwie strony.

Rozkład LLA wersja robocza-skonwertowany-1-1

Upoważnienie i oświadczenie cały bilet 2020

Upoważnienie i oświadczenie bietu -w jedna strone-2020

Uczniowie, którzy będą korzystali z tego transportu publicznego, będą mieli obowiązek zakrywania nosa i ust. Kierowca będzie miał prawo nie wpuścić ucznia, jeżeli ten nie będzie miał maseczki czy innej przesłony- tłumaczy minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. 

Poniżej rozkład jazdy ważny od 01.09.2020 z przystanku „Stasin-szkoła” w kierunku Lublina:

https://mpk.lublin.pl/?przy=8672&lin=012

Rozkład jazdy ważny od 01.09.2020 z przystanku „Stasin-szkoła” w kierunku „Stasin -końcowy”: https://mpk.lublin.pl/?przy=8671&lin=012

8. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego zostanie sprawowana w Kościele  p.w.Wniebowzięcia NMP i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej  w Konopnicy w dniu 13.09.2020r. tj. niedziela o godz. 9.15.

mgr Jacek Wójcik – dyrektor szkoły