Nowe wydanie „Echa Konopnicy”

Ukazało się nowe wydanie gminnego biuletynu „Echo Konopnicy”, pod redakcją Małgorzaty Sulisz. Elektroniczną wersję możemy znaleźć na stronie urzędu Gminy Konopnica: https://konopnica.eu/wp-content/uploads/2020/06/Echo-Konopnicy-03-2020_08.pdf

Znajdziemy tam wiele artykułów, m. inn. „Poznaj szkoły w naszej gminie”, gdzie znajdziemy artykuł o naszej placówce i innych funkcjonujących w naszej gminie,  wyniki zakończonego niedawno konkursu plastycznego w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, gdzie Iga Chmiel uczennica naszej szkoły została wyróżniona, „Zwiedzamy Gminę”- rozmowę z Dariuszem Kopciowskim Lubelskim Konserwatorem Zabytków, „Całe życie z bocianami” wywiad z Panem Kamilem Piwowarczykiem założycielem Stowarzyszenia „Szansa dla bociana”, oraz wiele innych ciekawych.