Na początku czerwca br. uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny-edycja 2020”. W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, konkurs odbył się w zmienionej formie, uczestnicy rozwiązywali test on-line. Znamy już wyniki!

W kategorii  “BENIAMIN” bardzo dobry wynik uzyskali:

  • Bartosz Gano i Jakub Gołofit z klasy VI.

W kategorii “MALUCH” bardzo dobry wynik osiągnął:

  • Igor Gano z klasy III.

Upominki dla wszystkich uczniów biorących udział w  konkursie zostaną rozdane przy okazji odbioru świadectw szkolnych.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!  Indywidualne wyniki zostaną przesłane na dziennik LIBRUS.

Dziękujemy mgr Dagmarze Martynowskiej i mgr Anicie Kozłowskiej, mgr Anecie Podleśnej za przygotowanie uczniów do konkursu i zaangażowanie w jego organizację w szkole.