Terminarz zwrotu wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki szkolnej

  1. Przygotowanie książek i podręczników do zwrotu do biblioteki szkolnej.

*Podręczniki i książki będą odbierane w wejściu do budynku szkoły przez bibliotekarza (wezwanie przy pomocy dzwonka) zgodnie z harmonogramem.

*Do biblioteki oddajemy książki i podręczniki z pieczątką „Biblioteka Szkoły Podstawowej w Stasinie„,

-przed spakowaniem należy zetrzeć wpisy ołówkiem, usunąć luźne kartki,

-wypożyczone książki należy zwrócić w czystej reklamówce  z dopiętą kartką (wzór poniżej),

-podręczniki szkolne należy zwrócić w  drugiej czystej reklamówce  z dopiętą kartką (wzór poniżej),

-w  przypadku zagubienia,  zniszczenia,  nieczytelny  podręcznik  (zalanie,  podarcie, rozerwanie,  zabrudzenie,  zgniecenie,  niekompletność –wyrwane  kartki), należy odkupić i  przekazać identyczny, umożliwiający korzystanie z niego przez uczniów kolejnych roczników.

  1. Na dopiętej kartce (wzór poniżej) należy napisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, datę zwrotu, ilość oddanych wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej, ilość oddanych podręczników szkolnych.

UWAGA! Podczas zwrotu książek i podręczników należy przestrzegać procedur sanitarnych obowiązujących w szkole. Osoby przebywające na kwarantannie proszone są o poinformowanie o tym fakcie. W takim przypadku, zdawanie podręczników odbędzie się w innym, wcześniej uzgodnionym terminie.

Data Klasa Godzina
22.06.2020r.- -poniedziałek

 

Oddział przedszkolny,

I, II, III, V

 

9.00-11.00

 

23.06.2020r.- wtorek  

VI, VII, VIII

 

9.00-11.00
24.06.2020-środa Termin dodatkowy (dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły zdać książek w w/w terminach) 11.00-15.00

Wzory karteczek, które dopinamy do toreb foliowych (w przypadku braku możliwości wydruku zestawienie może być sporządzone odręcznie):

wzor_kartki_KL.-I-III

wzor_kartki_z_KL.-V-VIII.-doc

Zarządzenie_-_biblioteka-pdf.