Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny na najlepszą fotografię przyrodniczą z regionu lubelskiego Kierunek lubelskie krajobrazy pod honorowym patronatem Ministra Środowiska.

Zamierzeniem przedsięwzięcia jest promocja potencjału przyrodniczego naszego regionu, edukacja ekologiczna mieszkańców oraz turystów odwiedzających parki narodowe i krajobrazowe zlokalizowane w granicach województwa lubelskiego, a także inspirowanie ich do działań na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs realizowany w czterech kategoriach:

1. „Poleski Park Narodowy”

2. „Roztoczański Park Narodowy”

3. „Lubelskie Parki Krajobrazowe”

4. „Lubelskie pszczoły i pasieki”.

Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie po trzy fotografie w każdej z kategorii konkursowych. Fotografie należy wykonać w dniach od 3 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., a zgłosić do 7 września 2020 r. https://www.lubelskie.pl/srodowisko/