Do 26 czerwca br. zostaje  przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Szkoły dalej będą prowadziły nauczanie zdalne. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.

Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

Więcej na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca