Dyżur oddziału przedszkolnego w okresie wakacji

Na podstawie Zarządzenia nr 94/2020 Wójta Gminy Konopnica z dnia 29 maja 2020r. wprowadza się dyżury wakacyjne w godz. 8.00-13.00 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Konopnica.

W Szkole Podstawowej w Stasinie od 29.06.2020 do 17.07.2020r..

 Dyżury, o których mowa dotyczą dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  gminy Konopnica.

Zapisów dzieci do dyżurujących oddziałów przedszkolnych należy dokonywać osobiście do dnia 12 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły.

Zarzadzenie wojta gminy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713).
  2. § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649).