Badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.

Lubelska Kurator Oświaty prosi o przekazanie tych materiałów i informacji uczniom, którzy będą kandydatami do szkół kształcących w zawodach.

Badania uczniów

Zestaw dokumentów

Informacja pochodzi ze strony:https://www.kuratorium.lublin.pl