Planowane rozpoczęcie zajęć opiekuńczych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego od 25.05.2020r.

Szanowni Państwo! W związku z planowanym rozpoczęciem zajęć opiekuńczych w dniu 25.05.2020r., tj. poniedziałek dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, proszę tylko tych  rodziców którzy zamierzają posłać dziecko na w/w zajęcia o przesłanie informacji zwrotnej na adres e-mailowy szkoły: spstasin@wp.pl  lub telefonicznie: 81 50-31-039 w terminie do dnia 20.05.2020r.,tj. środa do godziny 12.00.

Informuję także, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywały się codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Zajęcia świetlicowe dla oddziału przedszkolnego, będą  prowadzone jeżeli będzie taka potrzeba. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr XI/77/2019 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 listopada 2019r. za pobyt dziecka z oddziału przedszkolnego  powyżej 5 godzin, będzie pobierana opłata zgodnie z obowiązującą stawką.

Dzieci należy przyprowadzać do szkoły w godzinach 7.45– 8.00 oraz odbierać o godzinie 13.00 w przypadku pozostawienia w świetlicy szkolnej o godz. 16.00 lub wcześniej. Nie planuje się uruchomienia kursowania  autobusów LLA sp. z.o. o.- dowóz dzieci w zakresie Rodziców.

Szczegółowe informacje do zapoznania się zostały umieszczone w załączonym dokumencie na stronie internetowej szkoły:

Procedura_organizacji_opieki_w_przedszkolu_w_czasie_pandemii_COVID-19_-skonwertowany

Po zebraniu informacji ile dzieci będzie uczęszczać do oddziału przedszkolnego, podejmę decyzję o zamówieniu obiadów w formie cateringu.

W dniu 25.05.2020 r. proszę przynieść ze sobą (do wydrukowania ze strony internetowej szkoły).

Zgoda_i_Karta_informacyjna_uczęszczanie_do_przedszkola_epidemia

Dobrowolna_kwalifikacyjna_ankieta_epidemiologiczna-skonwertowany –nie jest wymagana w przypadku nie wyrażenia zgody na podanie danych.

Zgoda_na_mierzenie_temperatury_1-skonwertowany

UWAGA!  W dalszym ciągu pozostają zawieszone zajęcia w oddziale przedszkolnym w dniach 18-22 maja 2020 roku w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

Informuję, że nauczyciel oddziału przedszkolnego będzie jednocześnie prowadzić zdalne nauczanie dzieci pozostających w domu.

Zastrzega się możliwość zmian organizacyjnych pracy oddziału przedszkolnego w powyższym ogłoszeniu po zebraniu informacji od Państwa.  O zmianach będziecie Państwo informowani za pomocą strony internetowej lub telefonicznie.

Wytyczne_GIS_i_MZ dla przedszkoli

Planowane rozpoczęcie zajęć opiekiekuńczo -wychowawczych  dla uczniów w  kl. I -III, od 25.05.2020r.

Szanowni Państwo! W związku z planowanym od dnia 25 maja 2020 roku, tj. poniedziałek, rozpoczęciem zajęć opiekuńczo – wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas  I – III szkół podstawowych proszę tylko tych  rodziców którzy zamierzają posłać dziecko na w/w zajęcia o przesłanie informacji zwrotnej na adres e-mailowy szkoły: spstasin@wp.pl  lub telefonicznie: 81 50-31-039 w terminie do dnia 20.05.2020r.,tj. środa do godziny 12.00.

W e-mailu proszę zapisać informację w jakich godzinach Państwa dziecko potrzebuje opieki świetlicowej rano (np.: od 7.00 i po skończonych zajęciach np. do 16.00).

Zgłoszone dzieci będą mogły być objęte opieką świetlicy szkolnej, korzystać z obiadów w formie cateringu. Ich cena będzie zależała od ilości zgłoszonych dzieci. Informacje szczegółowe co do organizacji zajęć, opieki i dożywiania zostaną podane najpóźniej w piątek 22 maja 2020 r. będą uwzględniały Państwa potrzeby. Nie planuje się uruchomienia kursowania  autobusów LLA sp. z.o. o.- dowóz dzieci w zakresie Rodziców.

W dniu 25.05.2020 r. proszę przynieść ze sobą (do wydrukowania ze strony internetowej szkoły) dokumenty:

Dobrowolna_kwalifikacyjna_ankieta_epidemiologiczna-skonwertowany    nie jest wymagana w przypadku niewyrażenia zgody na podanie danych.

Zgoda_na_mierzenie_temperatury_1-skonwertowany

Informuję, że nauczyciele kl. I – III będą jednocześnie prowadzić zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domu.

Proszę zapoznać się z: Procedura_organizacji_opieki_w_przedszkolu_w_czasie_pandemii_COVID-19_-skonwertowany

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

 

Od 1 czerwca br. planowane jest rozpoczęcie  organizacji  konsultacji dla uczniów wszystkich klas

O szczegółach będziemy informować Rodziców na tydzień przed planowanym rozpoczęciem konsultacji.

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf