„Zdalna szkoła w Gminie Konopnica”

Wniosek „Zdalna szkoła w Gminie Konopnica” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 69 999,90 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania. Maksymalna kwota grantu dla jednej placówki to 14 000,00 i właśnie taką kwotę otrzyma nasza szkoła na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.