Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Czy mogę zostać wolontariuszem

Decydując się na rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza, zapewne zadajesz sobie pytania, czy nadaję się do tej roli? Czy posiadam odpowiednie umiejętności, które pomogą mi w tej pracy, czy dysponuję wystarczającą ilością czasu, czy jestem w odpowiednim wieku? Wątpliwości może być wiele, natomiast odpowiedź jest jedna.

Każdy może być wolontariuszem, warto jednak pamiętać, że nie każdy wolontariat jest odpowiedni dla każdego.

Ważne jest, abyś posiadał odpowiednie predyspozycje do działań.

Przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności wolontariackiej zastanów się, co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny, jakie są Twoje oczekiwania. Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie, poglądy, zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc.

Jesteś niepełnoletni, musisz uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności.

Czas trwania wolontariatu

Na pewno zadajesz sobie pytanie: kto właściwie jest wolontariuszem, czy ten, kto pomaga od czasu do czasu w różnego rodzaju akcjach, czy ten, kto systematycznie np. raz w tygodniu pomaga wybranej placówce? Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj zajęcia nazywamy wolontariatem, a różnią się one tylko czasem wykonywanej pracy.

Możesz zdecydować się na wolontariat długoterminowy, krótkoterminowy (akcyjny), indywidualny lub grupowy.

Jak być dobrym wolontariuszem

Decydując się na wolontariat ważne jest, abyś przestrzegał pewnych zasad, które charakteryzują działalność wolontariuszy. Zostały one określone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks postępowania wolontarystycznego, wskazujący na reguły i normy, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.

A może i Ty chciałbyś/chciałabyś zostać wolontariuszem? Zgłoś się do mgr Agnieszki Chomickiej opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

Fot. Logo Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Stasinie. Zwycięska praca uczennicy klasy VII Pauliny Gęca w ogólnopolskim konkursie na logo szkolnego koła wolontariatu, który odbył się w ubiegłym roku.