Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, informujemy, że od 04 maja 2020 zdalne nauczanie z wykorzystaniem G Suite zechcemy rozszerzyć już na wszystkie klasy i większość przedmiotów.

Szkolnym koordynatorem zdalnego nauczania jest mgr Anita Kozłowska-nauczyciel matematyki i informatyki w naszej szkole.  Powodzenia.