Wybór szkoły ponadpodstawowej przez ósmoklasistów to jedna z ważniejszych decyzji w życiu każdego młodego człowieka. Ważne jest, aby wybory  były odpowiedzialne, aby przy tych wyborach uwzględnić możliwości, zainteresowania, predyspozycje oraz przeanalizować kryteria wyboru poszczególnych typów szkół. Absolwenci szkoły podstawowej mają do wyboru kontynuację nauki w liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia. Każda z tych typów szkół to dobry wybór! 

Przed podjęciem decyzji o wyborze typu szkoły i profilu klasy zachęcamy Rodziców do wspólnej pracy, rozmowy i dyskusji z dzieckiem, z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji. Prezentację opracowała  mgr Iwona Lipiec – wicedyrektor, doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, wojewódzki konsultant do spraw doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Zapraszamy do jej obejrzenia!

Wspieram nie wybieram………kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej-prezentacja PDF