Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzieży, decyzją organu prowadzącego Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Lublinie, informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020r. Poradnia odwołuje wszystkie diagnozy, terapie i zajęcia grupowe.

Pracownicy poradni codziennie pełnią dyżury telefoniczne w godz. 8.00-16.00 oraz  telefonicznie udzielają konsultacji i wsparcia psychologicznego.

W tych dniach nie będą wydawane żadne opinie, orzeczenia ani druki – obsługa ma tylko charakter telefoniczny, mailowy, pocztowy.

 https://ppp7.powiat.lublin.pl/aktualnosci/n,95792,praca-poradni-w-czasie-epidemii.html