Szanowni Państwo, w przyjętej przez rząd i podpisanej przez Prezydenta specustawie znalazło się kilka ważnych zapisów,  jednym z nich jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej.

W związku z powyższym jako szkoła zamierzamy od 16 marca 2020 roku rozpocząć e- nauczanie. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Stasinie będą kontaktowali się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS celem kierowania procesu edukacyjnego w formie e-nauczania. W chwili obecnej przygotowujemy się do tego projektu aby jak najefektywniej go prowadzić. Zwracamy się z prośbą do Państwa o wsparcie w naszych działaniach.

W przypadku utraty hasła przez Rodzica lub ucznia proszę o wysłanie e-maila na adres internetowy szkoły: spstasin@wp.pl z prośbą o wygenerowanie hasła.

W przypadku braku dostępu do Internetu w domu ucznia prosimy o kontakt telefoniczny, pomiędzy Rodzicami uczniów i przesłanie zagadnień do nauki poprzez zrobienie np. zdjęcia aparatem komórkowym i przesłanie zadanego materiału do nauczania. Uczniom klas młodszych będzie potrzebna pomoc Rodziców.

W celu umożliwienia prowadzenia zajęć szkolnych w formie e-learningu proszę o pilne przesłanie przez Rodziców do wychowawcy klasy na dziennik elektroniczny LIBRUS, adresu e-mail Pana/i dziecka oraz jego imienia i nazwiska oraz klasy. Przesłanie powyższych danych rozumiane będzie jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie we wskazanym wyżej celu. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Stasinie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie z siedzibą w: Stasin 61, 21-030 Motycz, tel. 81 -50-31-039. Karta informacyjna o przetwarzaniu danych będzie wysłana do każdego Rodzica za pośrednictwem dziennika Librus oraz dostępna jest w zakładce RODO na stronie internetowej szkoły: www.spstasin.com.pl

Ministerstwo Cyfryzacji oraz GovTech Polska z instytucjami publicznymi przygotowało poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  W poradniku zamieszczono wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć.Minister zachęca do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będą na bieżąco uzupełniane.

Załączniki:
1. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN