X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia 2020 roku zainaugurowała dziesiątą – jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe:

-klasy 0- I- III

-klasy  IV-VIII,

według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

 Aby przystąpić do etapu szkolnego  Konkursu należy:

  1. Zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie do wychowawcy oddziału przedszkolnego lub klasy, (uczniowie klas IV-VIII do p. Reginy Wójcik).
  2. Wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, pod kierunkiem nauczyciela.
  3. Opisać pracę plastyczną na odwrocie z nauczycielem opiekunem, dołączyć „Formularz zgłoszeniowy”, „ Informację na temat danych osobowych….”, „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych….”. Druki do pobrania ze strony organizatora.
  4. Przekazać pracę z załączonymi dokumentami do nauczyciela opiekuna do dnia 21.02.2020, tj. piątek.
  5.  Szkolna Komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły wytypuje i przekaże do oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie, po 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28. 02.2020 roku.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa jego regulamin.