Zebranie ogółu Rodziców, Zarządu Rady Rodziców z Dyrektorem szkoły odbędzie się w dniu 11.02.2020r.tj. wtorek o godz. 17.00. na sali gimnastycznej. Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy o liczne przybycie. Następnie spotkania z wychowawcami klas i konsultacje indywidualne według potrzeb Rodziców. Przydział klas na spotkania wg poniższej tabeli.