Fot. Archiwum. Uczniowie naszej szkoły: Łucja Sieńko, Bartosz Gano i Jakub Gołofit biorący udział w konkursie w Szkole Podstawowej im. Kardynała Wyszyńskiego w Konopnicy z opiekunem mgr Aleksandrą Poręba nauczycielem języka angielskiego.

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego „The Word Search Puzzle Master”

27 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Wyszyńskiego w Konopnicy odbył się Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego „THE WORD SEARCH PUZZLE MASTER” dla uczniów  klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Konopnica.

Celem konkursu było doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozwijanie zainteresowania językiem, motywowanie do jego nauki, kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym oraz zachęcanie do samodzielnej pracy nad językiem. Konkurs miał formę wykreślanki wyrazowej. Zadaniem uczestników było odnalezienie jak największej liczy słów z podanego zakresu słownictwa w ciągu 30 minut.

W konkursie wzięli udział uczniowie klasy VI z naszej szkoły: Łucja Sieńko, Bartosz Gano i Jakub Gołofit. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy wysiłku i chęci, które włożyli w przygotowania do tego konkursu!