W  dniu 23 października 2019 roku podczas spotkania z rodzicami gościliśmy Pana Grzegorza Cioć, kuratora zawodowego działającego w  Stowarzyszeniu „Rysa” w Lublinie.

 Gość przedstawił powody założenia Stowarzyszenia Rysa,  które zostało powołane w 2015r. przez osoby mające głęboką potrzebę niesienia pomocy. Inicjatorami byli kuratorzy zawodowi, którzy zaprosili do współpracy osoby reprezentujące różnorodne obszary działalności zawodowej.

Kadrę Stowarzyszenia Rysa tworzą profesjonalnie wykształceni, posiadający bogate doświadczenie zawodowe członkowie: pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, socjolodzy, politolodzy. Wymienione osoby posiadają wieloletni staż, doświadczenie w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, prawniczej i naukowej. Jesteśmy najlepiej przygotowanym zespołem fachowców, którzy udzielają pomocy nawet w najtrudniejszych sprawach. Osoby działające w Stowarzyszeniu są spełnione zawodowo, dzięki temu mogą i chcą zaangażować się w pomoc i wykorzystać swoje kwalifikacje oraz umiejętności.

Członkowie Stowarzyszenia zawodowo i społecznie zajmują się udzielaniem fachowej, interdyscyplinarnej pomocy i wsparcia. Ich działania są dedykowane między innymi osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze środowisk dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem osób odbywających kary pozbawienia wolności i opuszczających placówki penitencjarne, jak też pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin.

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez działania takie jak:
– poradnictwo psychologiczne i psychoedukacyjne,
– oddziaływania profilaktyczne,
– doradztwo zawodowe i rozwój kwalifikacji zawodowych,
– działania podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne, oddziaływania wychowawczo – resocjalizacyjne,
– uzupełnianie wykształcenia, kształcenie ustawiczne,
– pomoc socjalna,
– poradnictwo prawne,
– readaptację społeczną,
– realizację programów: resocjalizacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych oraz projektów informatycznych,
– współpraca z Ośrodkami Kuratorskimi działającymi przy Sądach Rejonowych.

Rodziców i osoby chcące zasięgnąć informacji czy pomocy proszone są o osobisty kontakt:

Stowarzyszenie „Rysa” ul. Stanisława Leszczyńskiego 23,  20-068 Lublin ,pokój 208

Adres e-mailowy: stowarzyszenie.rysa@gmail.com

Infolinia – dyżur specjalisty: 663-78-86-98