Fot. A. Podleśna. Nagrodzeni uczniowie z kl. VI naszej szkoły Anastazja Podleśna i Kuba Gołofit, (od strony prawej) Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Konopnica Magdalena Tomasik, córka poety Czesława Maja Pani Niedziałek, mgr Małgorzata Zawistowska nauczyciel szkoły-opiekun uczniów występujących w konkursie.

Piękno wsi w twórczości Czesława Maja

W dniu 26 września br. w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt.„Piękno wsi w twórczości Czesława Maja”, dla uczniów szkoły podstawowej. Ze względu na udział w wycieczce szkolnej klasy VII i VIII reprezentacja naszej szkoły pojechała w „okrojonym składzie”: Anastazja Podleśna z kl. VI, która recytowała wiersz „Skowronek” zajęła IV miejsce  oraz Kuba Gołofit  z kl. VI., który wystąpił z wierszem „Leśna cisza”, zajął V miejsce. Dyplomy i nagrody wręczali:  Wójt Gminy Konopnica  Mirosław Żydek,  Inspektor d/s  Edukacji, Kultury i Promocji Gminy Konopnica Agnieszka Skowronek-Skałecka, córka zmarłego poety Pani Niedziałek.

W konkursie recytatorskim wystąpiło 12 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Konopnica. Uczniów do konkursu przygotowywała mgr Agnieszka Chomicka, natomiast opiekunem podczas wystąpień była mgr Małgorzata Zawistowska. Gratulujemy osiągniętego wyniku!

Jak podaje Wikipedia na swoich stronach, Czesław Maj (ur. w 1923 w Motyczu, zm. w 2011r.) – polski pisarz i poeta, wielokrotny laureat w ogólnopolskim konkursie literackim im. Jana Pocka . Od 1974 roku członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 1997 roku został uhonorowany ogólnopolską nagrodą im. Oskara Kolberga.

Debiutował 17 kwietnia 1954 roku w „Słowie Powszechnym” tekstem prozatorskim „Legenda o Motyczu”. Pierwszy wiersz Ojczyzna wydrukowała w 1975 roku „Chłopska Droga„. Najważniejszym zbiorem jego wierszy jest opublikowany w 1994 roku tomik Zawieruchy, legendy, wspomnienia.

Jego rodzice – Zofia i Jan, zajmowali się rolnictwem. On także przez całe życie pracował na własnym gospodarstwie. Ukończył w Motyczu miejscową szkołę powszechną. W 1959 roku ożenił się ze Stanisławą Misztalówną. Przez wiele lat działa społecznie, m.in jako wieloletni członek Gminnej Rady Narodowej i Gminnej Spółdzielni. Śpiewał w chórze parafialnym, prowadził zespół folklorystyczny „Rola”.

Swoje teksty publikował w czasopismach, m.in. „Twórczości Ludowej„, oraz antologiach: Wieś tworząca t. VI, Gruszo polna graj na wietrze – 1980, Ojca Świętego Polska światu dała- 1989, Polska nam papieża dała – 1993, Prowadź nas w jasność – 1994, Chłopscy pisarze Lubelszczyzny. Katalog wystawy – 1995, Pobożnych diabeł kusił – 1998.