Jest nam miło zakomunikować, że w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła  przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na realizację którego otrzymaliśmy fundusze w wysokości 3100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej. Głównym celem  i założeniem programu  jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakupione w najbliższym czasie książki, wzbogacą księgozbiór biblioteczny z którego będą mogli korzystać uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwajest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.