Fot. D. Martynowska. Zajęcia warsztatowe z Minecraft Education Version -II grupa, prowadzący mgr Robert Turski edukator Edukacji 3.0..

Zajęcia warsztatowe z Minecraft Education Version

W dniu 07.02.2019r. roku odbyły się zajęcia warsztatowe z Minecraft Education Version, w dwóch grupach w ramach projektu realizowanego we współpracy z Wyższą Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zajęcia I grupy poprowadziła Pani Joanna Dziewięcka-Oroń, II grupa miała zajęcia z Panem Robertem Turskim, edukatorami  Edukacji 3.0. z Puław, partnera projektu. Prowadzący zajęcia z Minecraft Education Version, posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi podczas zajęć cyklicznych oraz innych form szkoleniowych.

Zajęcia miały na celu edukację uczniów poprzez grę wideo na przykładzie gry Minecraft, która jest jedną z najpopularniejszych gier sandboksowych świata. Oznacza to, że gracze mają możliwość dowolnego kreowania świata gry i realizacji celów, które sami sobie wyznaczają (lub są wyznaczone przez prowadzącego zajęcia). Poprzez efektywną współpracę w grupie, uczniowie nie tylko mogli  dobrze się bawić, ale także pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin (np. matematyka, historia, geografia, fizyka).

Na zajęciach uczestnicy zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi przez edukatorów, które  wymagały od nich pracy w grupie, planowania, koncentracji, korzystania z różnych źródeł wiedzy (np. Encyklopedii Internetowej Wikipedia). Uczniowie rozwinęli swoje kompetencje m.in. w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (m.in. programowanie z żółwiem, tworzenie obwodów elektrycznych z czerwonego kamienia) czy historii i sztuki (m.in. odkrywanie świata wikingów, starożytnej Grecji i Rzymu, współtworzenie, kreowanie budynków z różnych epok historycznych). Bogate zasoby map przygotowanych przez edukatorów z całego świata gwarantują, że każde zajęcia będą niepowtarzalną przygodą dla uczestników.

Gra w Minecraft pozwala dzieciom rozbudzać ciekawość poznawczą, rozbudzać wiarę we własne siły i umiejętności, kształtować postawy prospołeczne, uczyć efektywnej współpracy w grupie, kształtować wyobraźnię przestrzenną. Rozwija umiejętności: planowania, kreatywności, logicznego myślenia, spostrzegawczości, komunikacji interpersonalnej, koncentracji, podejmowania decyzji. Pozwala zdobyć wiedzę z matematyki (algebra, geometria itd.), geografii (orientacja w terenie), historii (architektury i sztuki), informatyki (programowanie).

Sądząc po minie i reakcjach uczniów zajęcia bardzo się podobały!