tablica

Bieg po zdrowie

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze. W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu „BIEG PO ZDROWIE”. W  województwie lubelskim do programu przystąpiło 45 szkół. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla szkolnych koordynatorów akcji odbyło się w dniu 30.11.2018 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologiczne j w Lublinie.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Szkolnym koordynatorem akcji jest mgr Sławomir Furtak nauczyciel wychowania fizycznego, którego w realizacji programu wspierać będzie mgr Dagmara Martynowska wychowawca klasy IV oraz psycholog szkolny mgr Malwina Krzyszkowska.

Główne cele programu to:

-opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

-pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

-zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia

papierosów.

Zachęcamy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu. Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. O szczegółach programu Rodzice zostaną poinformowani, podczas zebrania z wychowawcą klasy  w dniu 20.12.2018 roku.

Do programu organizatorzy  przygotowali atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

-podręcznik dla nauczyciela,

– zeszyt ćwiczeń dla ucznia,

-plakaty,

-ulotkę informacyjną dla rodziców,

-filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

W informacji wykorzystano teksty pochodzące ze strony internetowej: https://gis.gov.pl/oswiata/bieg-po-zdrowie-nowy-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej/