„Rekord dla Niepodległej”

W piątek, 09 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas szkolnej akademii, która rozpocznie się na sali gimnastycznej o godz. 11.00,  wspólnie zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy. Organizatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Szkoły i placówki oświatowe, które zgłoszą swój udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej”, otrzymają pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami od Minister Edukacji Narodowej. Prosimy Rodziców, aby zadbali o odświętny ubiór swoich dzieci.