kot

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2018

kot

W czwartek 18 marca, 27 uczniów z klas III-VII wzięło udział w konkursie matematycznym Kangur Matematyczny 2018. Uczniowie byli odpowiednio podzieleni na trzy kategorie: Maluch, Beniamin i Kadet. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na 21, 24 lub 30 pytań w czasie 75 minut. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami, jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki. Każdy z uczestników konkursu otrzymał w prezencie zabawkę logiczną wykonaną z drutu. Wyniki konkursu poznamy niestety dopiero w czerwcu 🙂

     mgr D. Martynowska-nauczyciel matematyki w SP w Stasinie