alt

Spotkanie z lubelskimi filatelistami

alt

Fot. A. Kutwa. Dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik przedstawia zaproszonych Gości: Wiesława Greszatę–Prezesa Zarządu Koła Filatelistycznego nr 21 w Lublinie, Janusza Koputa – Członka Polskiego Związku Filatelistów, podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w Stasinie.

Jednym z ważnych aspektów propagowania filatelistyki jest praca z dziećmi i młodzieżą. Osoby, które zainteresowały się filatelistyką, wiedzą iż jest to pasja bez ograniczeń. Daje nie tylko ogromną radość, ale również ogromny zasób wiedzy. Przez ręce filatelistów przechodzą znaczki z całej Europy, a nawet świata, każdy z nich ma swoja historię. Pasja ta, to nie tylko krótkotrwałe hobby, ale zainteresowanie, do którego wraca się nawet po latach. Czym właściwie jest filatelistyka? Kiedy powstał pierwszy znaczek świata i co na nim widniało? Co znajdowało się na pierwszym znaczku polskim, co może się znajdować, jak można klasyfikować kolekcje znaczków pocztowych? Na te i inne pytania uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stasinie otrzymali odpowiedzi, podczas kolejnego już spotkania zorganizowanego w grudniu br., na terenie placówki z Panem Wiesławem Greszata i Panem Janusz Koputem, lubelskimi pasjonatami filatelistyki. Janusz Koput jest między innymi Członkiem Honorowym Polskiego Związku Filatelistów i Honorowym Prezesem Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo”. Autorem i wydawcą katalogu polskich znaków pocztowych o tematyce kolejowej, prac badawczych z zakresu znaków fiskalnych.

W celu uatrakcyjnienia spotkania Pan Wiesław Greszata, który interesuje się również historią oręża polskiego, przywiózł ze sobą szablę ułańską oraz strój rycerza średniowiecznego, który to mogli przymierzyć uczestnicy spotkania. Na zakończenie prelekcji, uczniowie zachęcani przez naszych Gości do rozpoczęcia przygody z kolekcjonowaniem, otrzymali pakiety znaczków pocztowych, które być może staną się początkiem niezwykłych zbiorów. Filatelistyka jest to hobby, które powoli zanika. Coraz częściej korzystamy z poczty elektronicznej. Czasami wspominamy czasy, kiedy szczególnie w okresie świątecznym dostawaliśmy kartki i listy. Być może dzięki takim spotkaniom dzieci zainteresują się filatelistyką. To naprawdę ciekawa pasja! Zapraszamy do obejrzenia fotografii z tego  spotkania w zakładce „Galeria zdjęć”.

                                                                                    

mgr R. Wójcik- S.P. w Stasinie