„Młodzież zapobiega pożarom”-eliminacje gminne

strazpo2017

Fot. Od lewej strony: Jerzy Wójtowicz-pracownik U.G. w Konopnicy,Tomasz Wójcik-Komendant Gminny OSP, Piotr Gołebiowski – komendant OSP w Zemborzycach Teresz., Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Jerzy Sieńko, Anna Olszak Zastępca Wójt Gminy Konopnica, T. Podgórski nauczyciel w SP Stasin, reprezentanci konkursu z&nbspnaszej szkoły: N. Kowalczyk, M. Zarajczyk, K. Kot.

W dniu 27 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbyły się&nbspeliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy między innymi: Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do turnieju przystąpiły 3&nbsposobowe reprezentacje wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Konopnica,tj.:&nbspMotycza, Konopnicy, Zemborzyc Tereszyńskich, Radawca Dużego oraz Stasina. Po bardzo sprawnym i szybkim rozwiązaniu testów przez uczestników okazało się, że największą ilość punktów uzyskał uczeń ze Szkoły Podstawowej w Zemborzycach Teresz., II- miejsce zajęła Nikola Kowalczyk, III-cie Michał Zarajczyk, VI-te miejsce Krzysztof Kot, uczniowie klasy V z naszej szkoły. Do wyłonienia zwycięscy potrzebna była trzykrotna dogrywka. Puchary, pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody wręczyła Zastępca Wójta Gminy Konopnica Pani Anna Olszak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP p. Jerzy Sieńko. Uczniów do konkursu przygotowywał mgr Tomasz Podgórski – nauczyciel techniki. Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników!

mgr Anita Kozłowska-administrator strony