wieczor wrozb

Wieczór wróżb

wieczor wrozb

Fot. A. Podleśna. Uczestnicy zabawy andrzejkowej z wychowawcami.

Pierwszym obchodzonym na polskiej wsi świętem roku liturgicznego była uroczystość ku&nbspczci św. Andrzeja. Święty Andrzej głosząc chrześcijaństwo dotarł do Polski, na&nbsptereny diecezji warmińskiej. Jest on patronem narodów słowiańskich. Jak głosi tradycja w&nbspwigilię św. Andrzeja młodzież gromadziła się w jednym domu by&nbspspędzić czas na&nbspwróżbach i zabawach. Wróżba stawiana w samotności nie dostarczała tylu emocji, co&nbspdokonywana w grupie rówieśników. Wieczór zaczynano najczęściej od lania wosku albo ołowiu. W zakrzepłych kształtach doszukiwano się&nbsppodobieństw do&nbspprzedmiotów marzeń. Przyszłość przepowiadano na wiele sposobów. Duże znaczenie przywiązywano do snów andrzejkowej nocy.
Pozostając wiernym tradycji, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy II i III naszej szkoły 24.11.2016 przybyły do Komnaty Tajemnic, by w bajkowej scenerii spędzić czas na radosnej zabawie. Do tańca zachęcała znana i lubiana muzyka. Słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pozwolił zregenerować siły. Nie zabrakło wróżb i&nbspprzepowiedni głoszonych przez tajemnicze wróżki. Po czasie zabawy nastał czas ciszy, skupienia i radosnego oczekiwania na narodziny Dzieciątka.

mgr Ewa Dudek – wychowawca klasy II