remontrodzicekl6

Ferie zimowe sprzyjają drobnym remontom szkoły

remontrodzicekl6

Fot. Rodzice uczniów klasy VI podczas prac malarskich w Szkole Podstawowej w Stasinie.

Okres ferii zimowych sprzyja wykonywaniu drobnych przeglądów, napraw różnego sprzętu będącego na wyposażeniu placówki a także remontów pomieszczeń szkolnych. Budynek szkolny oprócz poprawy walorów estetycznych staje się nowoczesnym, bezpiecznym i funkcjonalnym obiektem. Zmiana warunków pozwala także na uatrakcyjnienie procesów dydaktycznych. Z inicjatywy rodziców uczniów klasy VI i dzięki prężnie działającym ich przedstawicielom, udało się pomalować salę lekcyjną nr 22. Rodzice uczniów klasy VI sfinansowali zakup farby, potrzebnych akcesoriów malarskich i z ogromnym zapałem zabrali się do pracy w poniedziałek 15 lutego.

Odświeżona jasna i kolorowa salka historyczna przez kilka lat posłuży kolejnym rocznikom. Wykonane prace remontowe stanowią dar od Rodziców uczniów kończących szkołę w bieżącym roku szkolnym. Stało się piękną tradycją szkoły, że na zakończenie nauki przez dzieci, rodzice szóstoklasistów w formie darowizny przekazują prezent szkole. W poprzednich latach były to książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy, nagłośnienie sali gimnastycznej czy w poprzednim roku szkolnym aparat fotograficzny Sony do wykonywania fotografii na strony internetowe i do „Kroniki szkolnej”. Tym razem Rodzice wpadli na pomysł aby był to remont salki historycznej.

Dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik wyraża ogromne podziękowanie Rodzicom uczniów klasy VI za sfinansowanie przedsięwzięcia, a dla wykonawców robót – Państwu A. i A. Surtel, R. Buczkowskiemu, M. Głębockiej, M. Leziak, G. Besztakowi za poświęcony czas, wkład pracy i zaangażowanie. Dziękuję również pracownikom szkoły: Pani M. Kot i Panu A. Igras za wsparcie udzielane Rodzicom w wykonywaniu prac, a także za odmalowanie klatki schodowej prowadzącej do szatni.