konkursrenia

Eko-Konkursy „Ziemia jest piękna” i „Ekologiczny wynalazca”

konkursrenia

Fot. A. Podleśna. Laureaci konkursów ekologicznych z naszej szkoły w towarzystwie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu mgr Marty Och oraz mgr Reginy Wójcik.

W Gminnym Konkursie Plastycznym „Ziemia jest piękna” w kategorii klasy młodsze:

I miejsce zajęła Anastazja Podleśna z klasy II

wyróżnienie otrzymał Wiktor Wróbel z klasy I

W Gminnym Konkursie „Ekologiczny wynalazca” w kategorii kl. IV-VI

II miejsce zajął Wojciech Danilkiewicz z klasy V

wyróżnienie otrzymała Oliwia Augustowska z klasy IV

Nagrodą za I miejsce był tablet, za II USB, wyróżnieni uczniowie otrzymali upominki

wszyscy dyplomy i piękne albumy przyrodnicze!

Do udziału uczniów w konkursach motywowali: mgr Urszuli Lizut, mgr Edyta Strug oraz mgr Regina Wójcik nauczyciele szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursów odbyło się 25.11.2015 w Szkole Podstawowej im. W Witosa w Motyczu. Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!