Eliminacje szkolne OTWP „ Młodzież Zapobiega Pożarom”

Dnia 18 lutego 2015r. w naszej szkole zostały przeprowadzone eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do konkursu przystąpiło łącznie 13 uczniów z klas IV–VI. W Komisji Konkursowej zasiedli: mgr Jacek Wójcik-przewodniczący, sekretarz Henryk Surtel- Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Tereszynie, mgr Tomasz Podgórski-nauczyciel techniki.

Głównym celem turnieju jest popularyzowanie zasad bezpieczeństwa w życiu naszego lokalnego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii i znajomości zasad ratownictwa.

Naszą szkołę podczas eliminacji gminnych, które zostaną przeprowadzone w dniu 24 lutego 2015r. tj. wtorek  o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Konopnica,  będą reprezentowały następujące osoby: z klasy VI Liwia Kowalska i Grzegorz Wydra, z klasy V Patryk Surtel.  Wymienieni uczniowie w eliminacjach szkolnych uzyskali największa  liczbę punktów. W celu wyłonienia trzeciego kandydata potrzebna była dogrywka spośród czterech uczniów którzy uzyskali taką samą liczbę punktów po sprawdzeniu prac pisemnych. Eliminacje szkolne przeprowadził oraz przygotowywał uczniów do konkursu mgr Tomasz Podgórski. Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie w dalszym etapie turnieju!

mgr Anita Kozłowska-szkolny administrator strony